Klasa

Imię i nazwisko ucznia

Liczba uzyskanych  punktów

Maksymalna

liczba  punktów

Ocena

Data

Podpis

nauczyciela

Grupa

IV

 

 

 

 

 

 

1

 

CZASOWNIK

 

Zadanie 1

Znajdź i podkreśl czasowniki.

 

Stół, pięknie, jechałem, but, palenie, rozmawiają, polubią, bladość, wołanie, wołał, szybko, przy, prze, chce.

 

Zadanie 2

Podane czasowniki pogrupuj na osobowe i nieosobowe.

 

Topnieje, wzięła, kupić, wyłysiał, śpiewać, podkreślam, biec, śmiać się, malujemy, zgubić, strzec, wybiera, ginęli, ratować.

 

Czasowniki w formie osobowej:  .....................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................................................

 

Czasowniki w formie nieosobowej: .................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................................................

 

Zadanie 3

Utwórz bezokoliczniki od podanych form osobowych.

 

wiozę - .........................                    gryzę - ..................................                  plecie - ...................................     

znalazł - ........................                  gnietli - ................................                   kładę - ....................................

 

Zadanie 4

Podane czasowniki odmień przez osoby i liczby

 

a) w czasie teraźniejszym czasownik rysować

                    

                      liczba pojedyncza                                                             liczba mnoga

            

             1.os. ............................                                              1.os. ...............................

             2.os. ............................                                               2. os. ..............................

             3.os. ............................                                               3.os. ................................

 

b) w czasie przeszłym czasownik tańczyć

                   

                     liczba pojedyncza                                                             liczba mnoga

            

             1.os. ............................                                              1.os. ...............................

             2.os. ............................                                               2. os. ..............................

             3.os. ............................                                               3.os. ................................

 

 

Zadanie 5

Określ osobę i liczbę każdego z podanych czasowników (np. idę – 1.os. l.poj.)

 

śpię - ............................         pisze - ...................................          umieją - ....................................

lubią - ...........................         myślisz - ...............................          ustawiasz - ..................................

możecie - ......................         piszę - ...................................          rozumiem - ................................

 

Zadanie 6

Podkreśl czasowniki i określ ich rodzaj tam, gdzie jest to możliwe.

 

łucznicy strzelali – rodzaj .............................                 lew ryknął – rodzaj .........................................

małpka huśtała się – rodzaj ............................                flagi powiewały - rodzaj .................................

dzieci patrzą – rodzaj .....................................                dziewczęta stały - rodzaj...................................

źrebię brykało – rodzaj ...................................               chłopiec liczy – rodzaj .....................................

 

Zadanie 7

Określ czas każdego z podanych czasowników. Wpisz je w odpowiednie miejsce tabeli.

 

Lubię, nosiłam, liczymy, będziecie mieli, dam, upadło, skoczy, będziesz mył, kopią, uciekła, przygląda się.

 

Czasowniki w czasie przeszłym: .......................................................................................................................

 

Czasowniki w czasie  teraźniejszym: ................................................................................................................

 

Czasowniki w czasie przyszłym: ......................................................................................................................

 

Zadanie 8

Utwórz odpowiednie formy podanych bezokoliczników.

 

·          wyjawić ( 3.os.,  l.mn.,  r. niem-os.,  cz. przeszły) - .....................................

·          zabłądzić (2.os., l.poj., cz. przyszły) - .............................

·          liczyć (1.os., l.mn., r. m-os., cz. przyszły złożony) - ..........................................

·          odczytać (3.os., l.poj., cz. teraźniejszy) - .............................................

·          gryźć (3.os., l.poj., r. nijaki, cz.  przeszły) - ............................................

·          spaść (2.os., l. mn., cz. przyszły prosty) - .............................................

·          krzyczeć (1.os., l.poj., r. żeński, cz. przeszły) - .......................................

·          dopłynąć ( 3.os., l.poj., r. męski, cz. przeszły) - .......................................

 

Zadanie 9

Ułóż trzy zdania z dowolnymi czasownikami w formie osobowej. Podkreśl te czasowniki.

 

1.      ...............................................................................................................................................................

2.      ...............................................................................................................................................................

3.      ...............................................................................................................................................................

 

 

 

Klasa

Imię i nazwisko ucznia

Liczba uzyskanych  punktów

Maksymalna

liczba  punktów

Ocena

Data

Podpis

nauczyciela

Grupa

IV

 

 

 

 

 

 

2

 

CZASOWNIK

 

Zadanie 1

Znajdź i podkreśl czasowniki.

 

Krzesło, brzydko, chodziłem, kogut, czytanie, dyskutują, lubią, jasność, leżenie, leżał, powoli, nad, trze, chcą.

 

Zadanie 2

Podane czasowniki pogrupuj na osobowe i nieosobowe.

 

Liczy, chciała, tańczyć, płakał, jeść, wykreślam, piec, chwiać się, rysujemy, znaleźć, strzec, odbiera, zwinęli, próbować.

 

Czasowniki w formie osobowej:  .....................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................................................

 

Czasowniki w formie nieosobowej: .................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................................................

 

Zadanie 3

Utwórz bezokoliczniki od podanych form osobowych.

 

ugryzł - ...................................             idę - ..................................             niosą - ...................................

przywiózł - ..............................            wynalazł - ...........................           kładę - .....................................

 

Zadanie 4

Podane czasowniki odmień przez osoby i liczby:

 

a) w czasie teraźniejszym czasownik myśleć

                    

                     liczba pojedyncza                                                             liczba mnoga

            

             1.os. ............................                                              1.os. ...............................

             2.os. ............................                                               2. os. ..............................

             3.os. ............................                                               3.os. ................................

 

b) w czasie przeszłym czasownik czytać

                   

 

                         liczba pojedyncza                                                             liczba mnoga

            

             1.os. ............................                                              1.os. ...............................

             2.os. ............................                                               2. os. ..............................

             3.os. ............................                                               3.os. ................................

 

 

Zadanie 5

Określ osobę i liczbę każdego z podanych czasowników (np. idę – 1.os. l.poj.)

 

piekę - ............................         rysuję - ...................................           umieją - ....................................

jedzą- .............................         czekasz - ................................           łamiesz - ...................................

macie - ...........................         rysuje - ...................................           jeżdżę - ....................................

 

Zadanie 6

Podkreśl czasowniki i określ ich rodzaj.

 

słudzy uwijali się – rodzaj .............................                 słoń tańczył – rodzaj .........................................

pantera zasnęła – rodzaj .................................                miecze rdzewiały - rodzaj .................................

uczniowie myślą – rodzaj ................................                zwierzęta występowały - rodzaj...................................

dziecko śmiało się – rodzaj .............................                mama ogląda – rodzaj .....................................

 

Zadanie 7

Określ czas każdego z podanych czasowników. Wpisz je w odpowiednie miejsce tabeli.

 

Uzupełnię, wygrałam, robię, będziecie walczyli, strzelę, grało, zerwie, będziesz zbierał, mieszka, szła, myje się.

 

Czasowniki w czasie przeszłym: .......................................................................................................................

 

Czasowniki w czasie  teraźniejszym: ................................................................................................................

 

Czasowniki w czasie przyszłym: ......................................................................................................................

 

Zadanie 8

Utwórz odpowiednie formy podanych bezokoliczników.

 

·          zawołać ( 3.os.,  l.mn.,  r. niem-os.,  cz. przeszły) - .....................................

·          siadać (2.os., l.poj., cz. przyszły) - .............................

·          oczekiwać (1.os., l.mn., r. m-os., cz. przyszły złożony) - ..........................................

·          piec (3.os., l.poj., cz. teraźniejszy) - .............................................

·          wieźć (3.os., l.poj., r. nijaki, cz.  przeszły) - ............................................

·          oglądnąć (2.os., l. mn., cz. przyszły prosty) - .............................................

·          kłaść (1.os., l.poj., r. żeński, cz. przeszły) - .......................................

·          rozmyślać ( 3.os., l.poj., r. męski, cz. przeszły) - .......................................

 

Zadanie 9

Ułóż trzy zdania z dowolnymi czasownikami w formie osobowej. Podkreśl te czasowniki.

 

1.      ...............................................................................................................................................................

2.      ...............................................................................................................................................................

3.      ...............................................................................................................................................................